Escape the Hot Weather, Plateau Tour / Sıcak Havalardan Kaçış, Yayla Turu 🌿

in #hive-13897510 months ago

Hello everyone,
How is your vacation going? I hope it's good. I think many people are complaining about the hot weather like me. It's really hot. Naturally, this also affects the mood. I haven't enjoyed anything I've been doing for about 3-4 days. My days are almost empty. There is a serious laziness on me. I have resorted to different ways to recharge myself. One of them is the highland trip we organized yesterday. I can say that it had a positive effect. It is impossible not to be impressed by the immense power of nature. If anyone is dissatisfied like me, I recommend going on a nature trip.

Herkese selam,
Tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım iyidir. Sanırım birçok kişi benim gibi sıcak havalardan şikayetçi. Havalar gerçekten çok sıcak. Haliyle bu durumdan insanın ruh hali de etkileniyor. Yaklaşık 3-4 gündür yaptığım hiçbir şeyden keyif almıyorum. Günlerim neredeyse boş geçiyor. Üzerimde ciddi manada bir tembellik var. Kendimi şarj etmek için farklı yollara başvurdum. Bunlardan biri dünkü düzenlediğimiz yayla gezisi. Olumlu anlamda etkisi olduğunu söyleyebilirim. Doğanın muazzam gücü karşısında etkilenmemek mümkün değil. Benim gibi halinden memnun olmayan varsa doğa gezisine çıkmayı tavsiye ederim.

Coming to our main topic, yesterday we went to the plateau where the altitude is quite high with @dolunay18 and a sincere friend. We left the village around 15.00 and reached the plateau around 15.40. Although the journey was bad because of the roads, reaching the cool and fresh air made us forget the effect of the journey.

Asıl konumuza gelecek olursak, dün @dolunay18 ve samimi bir arkadaşımızla rakımın oldukça yüksek olduğu yaylaya çıktık. Saat 15.00 gibi köyden hareket edip 15.40 gibi yaylaya ulaştık. Yollardan dolayı yolculuk her ne kadar kötü geçse de serin ve temiz havaya kavuşmak yolculuğun etkisini unutturdu.

After a short rest at a friend's plateau house, we explored the region. The beauty of nature and fresh air added color to our walk. I won't even mention the cool weather. 😅
But there is also an invisible side to this view. Especially in this season, it is possible to come across poisonous snakes here. So I tried to be as careful as possible during the walk. Fortunately, there was no fear. Another issue is that the plateau is poor in terms of trees. I think I have touched on this issue before. I hope the relevant units will start working on it as soon as possible.

Arkadaşın yayla evinde kısa bir dinlenmeden sonra bölgeyi keşfe çıktık. Doğanın güzelliği ve temiz hava yürüyüşümüze renk kattı. Havanın serin olmasından bahsetmeyeceğim bile. 😅
Ancak bu manzaranın görünmeyen yüzüde var. Özellikle bu mevsimde buralarda zehirli yılanlara rastlamak mümkün. Bu yüzden yürüyüş esnasında olabildiğince dikkat etmeye çalıştım. Neyse ki korkulan olmadı. Bir başka husus ise, yaylanın ağaç bakımından fakir olması. Bu konuya sanırım daha önce değinmiştim. Umarım ilgili birimler bir an önce çalışmalara başlarlar.

Does anyone have information about the device in this picture?
Briefly speaking, this simple device indirectly protects crops such as chickpeas, barley and wheat from wild creatures. The tin moves with the effect of the wind and the stones inside make noise. Thus, wild animals disturbed by these sounds move away from the area. However, it is said that such devices have not been very effective in recent years. Probably the animals have become conditioned and are not affected by these sounds.

Bu resimdeki düzenek hakkında bilgisi olan var mı?
Kısaca bahsetmek gerekirse bu basit düzenek, ekilen nohut, arpa, buğday gibi ürünleri yabani canlılardan dolaylı olarak koruyor. Şöyle ki rüzgarın etkisiyle teneke hareket ediyor ve içindeki taşlar ses çıkartıyor. Böylelikle bu seslerden rahatsız olan yabani hayvanlar bölgeden uzaklaşıyor. Ancak son yıllarda bu tür düzeneklerin çok fazla etkili olmadığı söyleniyor. Muhtemelen hayvanlar koşullandı ve bu seslerden etkilenmiyorlar.

You can smell many beautiful scents while walking on the plateau. My favorite smell is the smell of fresh thyme that spreads around with the effect of the wind. Even though I don't like to drink the tea, I love the smell of it, it's really a completely different feeling. We collected some of these medicinal plants during the tour.
The plant you see in the second picture; Highland mint which is very effective against diseases. The smell of this plant is as beautiful and impressive as thyme.
The plant in the other picture is known in our region with names such as "camel plant, camel thorn plant".
This plant is less common than thyme and mint. It does not have much scent, but I can say that its tea is very nice. It is also known that bees often visit this plant while making honey.

Yaylada gezerken burnunuza birçok güzel koku gelebilir. Benim en sevdiğim koku ise rüzgarın etkisiyle ortalığa yayılan taze kekik kokusu. Çayını içmeyi sevmesem de kokusuna bayılıyorum. Gerçekten bambaşka bir his. Gezi esnasında bu tür şifalı bitkilerden bir miktar topladık.
İkinci resimde gördüğünüz bitki; Hastalıklara karşı oldukça etkili olan yayla nanesi. Bunun kokusu da en az kekik kadar güzel ve etkileyici.
Diğer resimdeki bitki ise yöremizde "Deve bitkisi, deve dikeni bitkisi" gibi isimleriyle biliniyor.
Bu bitki kekik ve naneye nazaran daha az bulunuyor. Çok fazla kokusu da yok ancak çayının çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca arıların bal yaparken sıklıkla bu bitkiye uğradığı biliniyor.

Don't you think the view of the crops is wonderful? Because of the high altitude, the crops are still immature. About a month after the crops in the village are harvested, the crops you see in the picture are harvested. In addition to wheat and barley, chickpea farming is also practiced in the region. I will talk about this below.

Ekinlerin manzarası sizce de harika değil mi? Rakım yüksek olduğundan dolayı ekinler hâlâ olgunlaşmamış. Köydeki ekinlerin hasatı yapıldıktan yaklaşık bir ay sonra resimde gördüğünüz ekinlerin hasat işlemi gerçekleştiriliyor. Buğday ve arpanın yanında bölgede nohut tarımı da yapılıyor. Aşağıda buna değineceğim.

I think green, fresh chickpeas are one of the things I will never get tired of eating for the rest of my life. It is really a completely different flavor. I forgot to take a photo of the chickpea field.
Even though I knew that if I ate too much of it, it would upset my stomach, I never lacked chickpeas ahahaah
Animals love chickpeas as much as we do. Especially rabbits. If necessary precautions are not taken, only the garbage of chickpeas will remain in the field. 😅

Hayatım boyunca yemekten asla bıkmayacağım şeylerden birisi sanırım yeşil, taze nohut. Gerçekten bambaşka bir lezzet. Nohutun olduğu tarlanın fotoğrafını çekmeyi unutmuşum. Çok fazla yediğim zaman midemin rahatsız olacağını bilmeme rağmen elimden nohut hiç eksik olmadı ahahaah. Nohutu bizler kadar hayvanlar da çok seviyor. Özellikle tavşanlar. Gerekli önlemler alınmazsa tarla da nohutun sadece çer- çöpü kalır. 😅

My friend's family migrates to the plateau for short periods in the summer, both for grazing their small cattle and for harvesting etc. Since there are limited facilities in the plateau, they procure many things they need in advance. They did not forget to bring the chickens with them. This is how they meet their daily fresh egg needs. They also ate chickpeas with me 😅

Arkadaşımın ailesi yazları hem küçükbaş hayvanlarını otlatmak için hem de hasat vb. işler için kısa süreli yaylaya göç ediyor. Yaylada imkanlar kısıtlı olduğu için ihtiyaç duydukları birçok şeyi öncesinden tedarik ediyorlar. Tavukları da yanlarında getirmeyi ihmal etmemişler. Günlük taze yumurta ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyorlar. Ayrıca benimle birlikte nohuttan onlarda yedi. 😅

Around 19.00, after snacking on the food prepared by my friend's mother, we slowly set off. I spent 4-5 hours in full, it felt really good. The moon accompanied us on our way back.
Thank you for reading, see you soon.

Saat 19.00 gibi arkadaşımın annesinin hazırladığı yemeklerden atıştırdıktan sonra yavaştan yola koyulduk. Dolu dolu 4-5 saat geçirdim. Gerçekten iyi geldi. Dönerken Ay bizlere eşlik etti.
Okuduğunuz için teşekkür ederim, görüşmek üzere.

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Beautiful 😍😍

Thank you 🙂

Welcome 🤗

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1948.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

@tipu curate 3

Teşekkür ederim 🙂

Beautiful 😍😍