Psychosocial Management of Life(Book Summary) / Yaşamın Psikososyal Yönetimi (Kitap Özeti) 📚

in #hive-1389759 months ago

Hello everyone,
I haven't shared a book summary or analysis for a long time because I haven't read a book for a long time. Recently, I started reading books again to make use of my free time. I finished two books in a week and I will share with you the traces that these books left on me. The name of the book I will talk about today is "Psychosocial Management of Life". The genre of the book is Psychology as the name suggests.
The author did not include a foreword in the introduction of the book. He preferred to open a separate title to emphasize the importance of the book. This title is called "Good Journeys". In this chapter, the author generally talks about what a person should and should not do in order to improve the quality of his/her life. The point that attracted my attention in this section; He mentioned that the unconscious use of technology affects human life, especially the life of young children, and that their psychology will deteriorate over time.

Herkese merhaba,
Uzun zamandır kitap özeti, tahlili paylaşmıyorum çünkü bayadır kitap okumuyordum. Son günlerde boş vakitlerimi değerlendirmek için tekrar kitap okumaya başladım. Bir haftada iki kitap bitirdim ve bu kitapların bende bıraktığı izleri sizlerle paylaşacağım. Bugün değineceğim kitabın ismi "Yaşamın Psikososyal Yönetimi". Kitabın türü isminden de anlaşılacağı üzere Psikoloji.
Yazar, kitabın giriş kısmında ön söze yer vermemiş. Kitabın önemine değinmek için ayrı bir başlık açmayı tercih etmiş. Bu başlığın ismi "İyi Yolculuklar". Bu bölümde genel olarak; bir insan yaşam kalitesini arttırabilmek için neler yapmalı neler yapmamalı buna değinmiş. Bu kısımda benim dikkatimi çeken husus; teknolojinin bilinçsiz kullanımının insan yaşamını özellikle genç yaştaki çocukların yaşamını etkilediğinden, psikolojisinin zamanla bozulacağından bahsetmiş.

Now I will try to mention what I remember from the other chapters.
The first factor that will determine the quality of a person's life is to know oneself, to be at peace with oneself. Unless he/she is at peace with himself/herself, almost all parts of his/her life will be unpleasant and restless. Therefore, the quality of his life will not improve.
People who cannot improve themselves, who cannot increase their quality of life, are people who cannot get out of certain molds; people who continue life without questioning their thoughts. The author offers a good solution for such people. He asks them to stand in front of the mirror and answer the questions: Who are you and what do you want to be?
Now I would like to talk about the part of the book that impressed me the most. Sometimes people want to live alone, to be independent and sometimes they want to have someone with them. The author sees this contrast as necessary for the continuation of life. For example, when a person is sick, they want someone to be with them. Sometimes he wants to be alone with his feelings and thoughts. My personal opinion is that as human beings we should be able to adjust the dose of these contrasts well.

Şimdi diğer bölümlerden aklımda kalanlara değinmeye çalışacağım.
Bir insanın yaşam kalitesini belirleyecek ilk etken insanın kendini tanıması, kendisiyle barışık olması. Kendisiyle barışık olmadığı sürece yaşantısının hemen hemen bütün bölümü keyifsiz, huzursuz geçer. Dolayısıyla yaşamının kalitesi artmaz.
Kendisini geliştiremeyen, yaşam kalitesini arttıramayan insanlar belli başlı kalıpların dışına çıkamayan; hayatı, düşüncelerini sorgulamadan devam ettiren insanlardır. Yazar, bu tür insanlar için güzel bir çözüm önerisi sunuyor. Aynanın karşısına geçip sen kimsin ve ne olmak istiyorsun? Sorularını yanıtlamalarını istiyor.
Şimdi kitabın beni en çok etkileyen bölümünden bahsetmek istiyorum. İnsan bazen tek yaşamayı, bağımsız olmayı bazense yanında birilerinin olmasını ister. Yazar, hayatın devamı için bu zıtlığı zorunlu görür. Örneğin insan hasta olduğunda yanında birilerinin olmasını ister. Bazen de duygularıyla, düşünceleriyle başbaşa kalmak ister. Şahsi düşüncem ise insan olarak bu zıtlıkların dozunu iyi ayarlayabilmeliyiz.

Throughout life, human beings have problems with other people and even objects besides themselves. For example, a person who is addicted to smoking has a negative impact not only on his/her body but also on his/her whole life. Therefore, when he/she quits smoking, the quality of his/her life will improve. Therefore, it is necessary to pay close attention to physical health. Any disturbance in the body will negatively affect our mind, emotions, thoughts, etc.
I would like to add a few lines to the author's thoughts. I think that in such situations one should develop a mechanism to protect oneself from harmful habits. For example, smoking is harmful to health. I don't think anyone can argue otherwise. Looking at the sentence, it is a very simple judgment. But if we think about it, the mechanism will work automatically. How? I smoke this cigarette and it has a negative effect on my body. After a while, this effect will not be limited to the body but will affect my whole life negatively, so I should get rid of this situation. Yes, if a smoker can internalize this mechanism, he will be successful.

İnsan, yaşamı boyunca kendisinin yanında başkalarıyla hatta objelerle sorun yaşar. Örneğin sigara bağımlısı birisi sadece vücudunu değil bütün yaşantısını olumsuz etkiler. Dolayısıyla sigarayı bıraktığında yaşamının kalitesi artacaktır. Bu yüzden beden sağlığına çok dikkat etmek gerekiyor. Bedendeki herhangi bir rahatsızlık zihnimizi, duygu ve düşüncelerimizi vs. olumsuz etkileyecektir.
Yazarın düşüncelerine bende birkaç satırda ben ekleme yapmak istiyorum. Bu tür durumlarda insan kendisini zararlı alışkanlıklardan koruyabilmek için bir mekanizma geliştirmeli diye düşünüyorum. Örneğin sigara içmek sağlığa zararlı. Sanırım bunun aksini iddia eden yok. Cümleye bakıldığında çok basit bir yargıdan ibaret. Ancak üzerinde biraz düşündüğümüzde mekanizma otomatik olarak çalışacak. Nasıl mı? Ben bu sigarayı içiyorum ve bedenimi olumsuz etkiliyor. Bu etkilenme bir müddet sonra bedenle sınırlı kalmayıp bütün yaşantımı olumsuz etkileyecek dolayısıyla bu durumdan kurtulmalıyım. Evet, sigara içen birisi bu mekanizmayı içselleştirebilirse başarılı olacak.

The book is short and simple, but when you think about the author's ideas, you will realize that they are really very effective methods and the quality of life will improve. So I recommend you to read it. I liked it very much. See you in another book review. Take care of yourself.

Kitap, kısa ve basit bir anlatım içerse de yazarın fikirleri üzerinde düşünüldüğü zaman gerçekten çok etkili yöntemler olduğu anlaşılacak ve yaşamın kalitesi artacak. Bu yüzden okumanızı tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Diğer bir kitap tahlilinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Sort:  

Değerli fikirlerini ve düşüncelerini bizlere aktardığın için teşekkür ederim.

Rica ederim, okumanıza sevindim