Current Hive Analysis (April 2023)

in #hive-167922last year

EN:
Hello. I published a Hive chart in December 2022. Over the course of four months, the Hive price went from $0.25 to $0.4.

As always, there has been a lot of intrigue in the cryptocurrency market. However, despite all these intrigues, I think we are in a bottom formation. Bitcoin and Ethereum almost shouldered the market. In the next period, the main major cryptocurrencies will continue to drag the other crypto market. Especially artificial intelligence, defi, nft, metaverse etc. A lot of projects are coming to the market in the fields. However, very few of them remain on the agenda.

Despite all the developments, the Hive Blockchain has also fallen off the agenda a bit. Its market cap is 226th according to Coingecko data and 160th according to Coinmarketcap data. So we need to start a good pr work. We also need to increase the number of merchants in the community.

I will end the post by adding the current graphic that I follow. I follow the daily chart. Data and screenshot from Tradingview site.

We are in a supply-demand zone passing through 0.39-0.41 price levels. Above is a supply-demand zone in the 0.46-0.56 price range. The supply-demand region below passes through the 0.35-0.29 price range.

This is not a bullish or bearish signal. And this article is not investment advice. You should make your investment decisions yourself according to your psychological and financial situation. It would be more beneficial to see this sharing as an educational work. Ll see.


TR:
Merhaba. Aralık 2022'de bir Hive grafiği yayınlamıştım. Dört aylık süreçte Hive fiyatı 0.25$ seviyesinden 0.4$ seviyesine geldi.

Kripto para piyasasında her zaman olduğu gibi çok fazla entrika döndü. Ancak bütün bu entrikalara rağmen bir dip oluşumu içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bitcoin ve Ethereum piyasayı adeta omuzladı. Bundan sonraki süreçte de başlıca majör kripto paralar diğer kripto piyasasını sürüklemeye devam edecek. Özellikle yapay zeka, defi, nft, metaverse vb. alanlarda çok fazla proje piyasaya çıkıyor. Ancak bunların çok azı gündemde kalabiliyor.

Onca gelişmeye rağmen Hive Blokzinciri de bir miktar gündemden düştü. Piyasa değeri Coingecko verilerine göre 226., Coinmarketcap verilerine göre ise 160. sırada. Yani iyi bir pr çalışmasına başlamamız gerekiyor. Ayrıca topluluk içerisindeki tüccarların sayısını artırmamız gerekiyor.

Takip ettiğim güncel grafiği ekleyerek paylaşımı bitireceğim. Günlük grafiği takip ediyorum. Veriler ve ekran görüntüsü Tradingview sitesinden.

0.39-0.41 fiyat seviyelerinden geçen bir arz-talep bölgesinde bulunuyoruz. Yukarıda 0.46-0.56 fiyat aralığında bir arz-talep bölgesi bulunuyor. Aşağıdaki arz-talep bölgesi ise 0.35-0.29 fiyat aralığından geçiyor.

Bu bir yükseliş veya düşüş sinyali değil. Ve bu makale yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı psikolojik ve finansal durumunuza göre kendiniz vermelisiniz. Bu paylaşımı bir eğitim çalışması olarak görmek daha faydalı olacaktır. Görüşürüz.

Sort:  

The SWAP.HBD:CENT liquidity rewards ended yesterday and the CENT:POB and CENT:LEO pools liquidity rewards will end in less than two weeks. Will those distribution contracts get renewed?

Hello. An announcement will be made in the coming days. Follow @centtoken.

O.K. Thanks. Will follow.

What signal is it if not bearish or bullish?

Contrary to social media phenomena, I think like this; We certainly do not know in which direction the silent majority will take action. Even if we know their current decision, we cannot be sure whether they will change their decision in a few minutes. It's best to guess in a particular direction. Exiting the trade with less loss (See: stop loss) on wrong predictions. In correct predictions, it will be to increase the profit as much as possible.

I have guesses too :) But it wouldn't be right for me to tell you. Because I can make the opposite decision a little later :) I only marked the regions on the chart where the price is likely to pause in certain regions or start a trend in the opposite direction.

My life will be higher when the hive price goes up.

I hope Hive coin reaches the price it deserves as soon as possible.

!PIZZA

Thank you :)

PIZZA!

$PIZZA slices delivered:
tin.aung.soe tipped anadolu
@darkflame(1/10) tipped @anadolu

Yazınıza Türkçe'yi de eklediğiniz için teşekkür ederim. Genelde finans yazılarını İngilizce okuyunca anlayamıyorum çünkü çok fazla teknik terim içeriyor 😅. Umarım Hive'ı bir an önce eski güzel günlerinde görürüz. Örneğin şimdi 1 dolar olsak hiç fena olmazdı 😂

Yorumun için teşekkür ederim. Türkçe asıl metni oluşturduğum dil aslında. Eski alışkanlıkları terk etmek zor oluyor. Çeviriyi yaptıktan sonra çoğu zaman Türkçe kısmı siliyorum. Bundan sonra olabildiğince aklımda tutmaya çalışacağım. Hive fiyatı konusunda hepimiz mağduruz aslında :) Şu anda Market cap sıralaması -100 olması gerekiyor. Yani en az 0.8$. Umarım hak ettiği değere bir an önce ulaşır.

My thinking is that the market will trade sideways with a few upswings. But some major event can happen and push it in either direction.

I know this is off topic but I have to ask about CENT. I've accumulated about 85k cent token and I'm getting around 100-200 more per day now from curation rewards. Is there any plan to bring it back to peg at any point? Like, is there a change you have planned to implement that you think will work?

It seems like it's just melting away now and I don't see any reason it was go back to peg on its own.

Hello. Thank you for your comment. First of all, Cent is not a stable cryptocurrency. And it is not pegged to any currency. Please read:
https://peakd.com/leofinance/@anadolu/cent-token
https://peakd.com/hive-173575/@anadolu/update-cent-s-price-has

You are right. Like other cryptocurrencies and Hive-engine tokens, Cent has lost a lot of value. LP rewards in the HBD/Cent pool expire in the coming days. A new announcement will be shared in a few days. However, it would be unfair to other users if I write it here. Follow @centtoken.

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @anadolu.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Thank you for your analysis !PIZZA 🙏

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 48000 upvotes.
Your next target is to reach 49000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - May 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!